Bentensama sun_version / Gogo no nakaniwa
p e n c i l + 2p e n c i l + 2