™ and ©2011, Wizards of the Coast, Shogakukan, Mitsui/Kids, ShoPro, TV TOKYO